Par mums / Privātuma politika

Privātuma politika

Michelin respektē tā interneta vietnes apmeklētāju un lietotāju privātumu.
Šajā dokumentā ir aprakstīta Michelin noteiktā kārtība attiecībā uz personu datiem, tostarp apstākļiem, kādos tos iegūst, to pielietošanas mērķiem un personām, kam tie ir domāti.
Katrai Michelin interneta vietnei ir noteikts mērķis un tikai tai raksturīgas īpašības. Ja Michelin interneta vietnei būs sevišķi nepieciešama papildu personas datu iegūšana, Jūs par to informēs vietnē.


Personas dati
Parasti vairums Michelin interneta vietņu nepieprasa Jums izpaust personas datus. Michelin var pieprasīt Jums sniegt savus personas datus, lai labāk izpildītu Jūsu vajadzības, piemēram, sazinātos, atbildētu uz pieprasījumiem un citos līdzīgos gadījumos. Personas dati var ietvert Jūsu vārdu un uzvārdu, adreses, tālruņa numuru, e-pasta adreses un citu specifisku informāciju, tādu kā lietotājvārds, parole un kontinformācija.


Personas datu ieguve
Michelin ievāks personas datus precīziem, skaidri formulētiem un likumīgiem mērķiem.Tas neizmantos datus veidā, kas neatbilst minētajiem mērķiem.
Kad Michelin ievāc personas datus, tas informē ieinteresēto personu pirms ieguves vai tās laikā, un vismaz pirms to pielietošanas konkrētiem mērķiem.
Michelin apņemas ievākt tikai tādu informāciju, kas ir adekvāta, būtiska un nav pārmērīga, ņemot vērā tās ieguves mērķi. Michelin veiks visus pieņemamos pasākumus, lai nodrošinātu iegūto personas datu precizitāti un atjaunošanu, ja nepieciešams.


Personas datu izmantošana
Michelin izmanto personas datus strikti to ieguves mērķu robežās. Piemēram, Michelin var pielietot personas datus, lai:
sniegtu Jums informāciju par produktiem un pakalpojumiem;
veiktu un sekotu līdzi Jūsu darījumiem;
ļautu Jums piedalīties tā vietņu interaktīvajos aspektos; un
sazinātos, attīstītos un tirgotos ar Jums.
Michelin ir apsolījis neizmantot personas datus bez Jūsu iepriekšējas piekrišanas, lai veiktu komerciālo izpēti.


Personas datu saņēmēji
Personas datu saņēmēju loks ir ierobežots līdz personām, kurām ir nepieciešams tos zināt komercdarbības vajadzībām.
Michelin drīkst darīt zināmus personas datus trešajām personām - piegādātājiem vai pakalpojumu sniedzējiem. Piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem ir līgumā noteikts pienākums saglabāt personas datu konfidencialitāti un drošību, un viņi var izmantot personas datus vienīgi tiem uzticēto pakalpojumu vajadzībām.
Michelin nepārdos vai neiznomās personas datus trešajām personām bez Jūsu piekrišanas, izņemot, ja tas notiek saskaņā ar tiesas rīkojumu, lai pakļautos piemērojamai likumdošanai vai lai aizsargātu Michelin tiesības un preces.


Glabāšanas laiks
Michelin neglabās personas datus ilgāk nekā tas ir nepieciešams, lai sasniegtu to ieguves mērķus, un ilgāk par likumdošanā noteikto laika posmu.


Piekļuves, izmaiņu vai nepiekrišanas tiesības
Jūs varat pieprasīt Michelin piekļuves iespējas tā rīcībā esošajiem Jūsu personas datiem, un Jūs drīkstat izmainīt vai izdzēst datus, ja tie nav precīzi. Jums ir tiesības aizliegt Michelin ievākt vai izpaust Jūsu personas datus likumīgu iemeslu dēļ.
Lai realizētu šīs tiesības, lūdzu, informējiet atbilstošās interneta vietnes pārzini un/vai konfidencialitātes biroja vadītāju.


Datu drošība
Michelin ir izstrādājis līdzekļus, kas nodrošina personas datu konfidencialitāti, drošību un integritāti. Personas datu pieejamība ir ierobežota līdz personām, kurām ir nepieciešams tos zināt un kuru pienākums ir ievērot šos noteikumus.
Michelin komerciālajās vietnēs bankas koordinātu ievākšana tiks veikta efektīvu un likumīgu maksājumu drošības procesu ietvaros. Šie līdzekļi var ietvert šifrēšanu (paredzēta, lai padarītu datus nesalasāmus citiem) konfidenciālu datu vākšanas vai pārsūtīšanas laikā. Iepriekšminētās koordinātes tiks izmantotas vienīgi maksājumiem tiešsaistē un netiks saglabātas.
Michelin rūpējas par to, lai trešās personas, kurām nav piekļuves tiesību datiem, neizmainītu, nesabojātu vai ļaunprātīgi neizmantotu personas datus.


Sīkdatnes
Ar sīkdatņu jeb failu, kurus tīmekļa pārlūkprogramma novieto uz cietā diska vietnes apmeklējuma laikā, palīdzību Michelin vāc datus par to, kā Jūs lietojat mūsu interneta vietnes, lai uzlabotu mūsu apmeklētāju un lietotāju servisu šajās vietnēs.  Sīkdatnes neļauj identificēt Jūs personiski. Reģistrētie dati varētu būt informācija par to, kādas lapas Jūs esat apskatījis, apskates datums un laiks, un cita izsekošanas informācija.
Jūs varat iestatīt tīmekļa pārlūkprogrammu tā, lai tā informētu Jūs par sīkdatņu klātbūtni un piedāvātu Jums iespēju pieņemt vai noraidīt sīkdatnes. Jūs varat arī iestatīt pārlūkprogrammu sīkdatņu neaktivizēšanai. Tomēr tas var padarīt neiespējamu noteiktu tīmekļa vietņu aplūkošanu un darbību veikšanu tajās.


Personas datu starptautiskā pārsūtīšana
Michelin ir starptautisks uzņēmums, kuram ir datu bāzes dažādās tā darbības valstīs. Michelin var pārsūtīt personas datus Michelin grupas ietvaros vai tās ārējiem partneriem, kas atrodas ārpus Jūsu dzīvesvietas valsts.
Tā iemesla dēļ, ka datu aizsardzības līmenis nav viendabīgs pasaules līmenī, mēs nepārraidām personas datus grupas uzņēmumiem un/vai trešo personu uzņēmumiem ārpus Eiropas Savienības, ja vien šie uzņēmumi nepiedāvā personas datu aizsardzības līmeni, kas ir vienāds ar Michelin piedāvāto vai līdzīgs tam.
Pārraidīšanai Michelin ietvaros uzņēmums ir pieņēmis saistošos korporatīvos noteikumus (Binding Corporate Rules; „BCR”), lai pārvaldītu no Eiropas Savienības nākošo personu datu pārsūtīšanu. Uzklikšķinot uz „BCR”, Jūs atradīsiet noteikumu eksemplāru.
Datu pārsūtīšanu ārpus grupas regulē līgumi, kas garantē dzīvesvietas valstī esošajam līdzīgu aizsardzības līmeni.


Interaktīvie pakalpojumi
Dažās Michelin interneta vietnēs ir tādas interaktīvas funkcijas, kā tērzēšana, forums u.c. Ja vēlaties, varat izmantot interaktīvās funkcijas, aizpildot veidlapu ar ierakstu. Šajā veidlapā ir jānorāda konkrēti personas dati kā vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese u.c. Šos personas datus ievāc ar mērķi uzlabot interaktīvos pakalpojumus un attaisnot Jūsu cerības.
Lietotājiem, kas ir reģistrējušies šiem pakalpojumiem, ir vienmēr pieejama ieraksta laikā sniegtā informācija, un viņiem ir tiesības mainīt vai izdzēst sniegto informāciju jebkurā laikā.


Nepilngadīgie
Michelin interneta vietnes nav domātas nepilngadīgiem (jaunākiem par astoņpadsmit (18) gadiem). Ja esat nepilngadīgs, mēs iesakām Jums nesniegt personīgu informāciju bez vecāku atļaujas.


Saites uz trešo personu vietnēm
Michelin interneta vietnēs var atrasties hipersaites uz trešo personu vietnēm.  Michelin nekontrolē šīs vietnes un tādējādi nevar būt atbildīgs par to darbībām saistībā ar personu datu konfidencialitāti un drošību, vai to saturu. Tādējādi mēs aicinām Jūs pārbaudīt šo vietņu privātuma politiku pirms lietošanas vai personas datu sniegšanas.


Paziņojums par preču zīmi un autortiesībām
Lūdzu, iepazīstieties ar mūsu Lietošanas noteikumiem un nosacījumiem papildu informācijai.


Piekrišana privātuma politikai
Lietojot šo tīmekļa vietni, Jūs dodat savu piekrišanu tās privātuma politikai. Ja Jūs nepiekrītat kādam no politikas noteikumiem, lūdzu, neizmantojiet šo vietni vai iesniedziet personīgi identificējamu informāciju.


Grozījumi
Šī politika stājās spēkā 2010.10.18. Visi grozījumi tiks publicēti šajā URL un būs spēkā pēc publicēšanas. Līdz ar to ik pēc laika pārbaudiet šo lapu.

Michelin Pilot Sport 3

lithuanian Michelin Dealerships

Michelin Press Centre