Par mums / Ilgtspējīga mobilitāte

Ilgtspējīga mobilitāte

IEVADS

Šobrīd visā pasaulē uz ceļiem ir aptuveni 800 miljoni transportlīdzekļu. Līdz 2030. gadam šis skaitlis var dubultoties. Tas rada dažādas arvien aktuālākas prasības un problēmas tādās jomās kā veselība un drošība, enerģijas un izejmateriālu taupīšana, vides aizsardzība un dzīves kvalitāte, tāpēc ir nepieciešami jauni risinājumi. Atvērtākā pasaulē cilvēki vēlas pārvietoties ne tikai arvien vairāk, bet arī arvien labāk. Tajā pašā laikā iedzīvotāju skaita pieaugums nepārtraukti palielina kravas transporta izmantošanu.

MŪSU IZAICINĀJUMI

Pasaules uzņēmējdarbības padome ilgtspējīgai attīstībai pulcē gandrīz 200 pasaules uzņēmumu, kurus vieno tiekšanās uz ilgtspējīgu attīstību. Michelin, kurš ir organizācijas biedrs kopš 2001. gada, ir piedalījies Ilgtspējīgas mobilitātes projektā (Sustainable Mobility Project, SPM), kuram ir izvirzīti 7 mērķi.

Turpmāk izklāstīti mūsu 7 mērķi.

  • Pirmais mērķis: samazināt standarta transportlīdzekļu emisijas, lai tās neapdraudētu sabiedrības veselību nevienā pasaules vietā.
  • Otrais mērķis: samazināt transportlīdzekļu radīto siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas līdz ilgtspējīgiem līmeņiem.
  • Trešais mērķis: ievērojami samazināt ar transportu saistīto nāves gadījumu un savainojumu skaitu visā pasaulē.
  • Ceturtais mērķis: samazināt ar transportu saistītu troksni.
  • Piektais mērķis: mazināt satiksmes sastrēgumus.
  • Sestais mērķis: mazināt mobilitātes atšķirības, kas pastāv visās valstīs un bagātāko un nabadzīgāko valstu vidū.
  • Septītais mērķis: uzlabot mobilitātes iespējas cilvēkiem attīstītās un jaunattīstības sabiedrībās.

MŪSU ATBILDES

 

Lai sasniegtu 7 mērķus, kas izklāstīti Ilgtspējīgas mobilitātes projektā, Michelin ir izveidojis sarakstu ar 10 misijas formulējumiem.
Turpmāk izklāstīti šie formulējumi.
1. Michelin produktu un pakalpojumu "Veiktspējas un atbildības pieeja".
2. Darba dzīves kvalitāte mūsu rūpnīcās.
3. Daudzveidība mūsu komandās.
4. Kopienas attiecības.
5. Attiecības ar piegādātāju.
6. Uzņēmuma riska pārvaldība.
7. Mūsu rūpnīcu vides pārvaldība.
8. Riepu lietošanas ietekmes uz vidi kontrole.
9. Lietoto riepu otrreizēja pārstrāde.
10. Mūsu ieguldījums ilgtspējīgā mobilitātē.

Uzziniet vairāk par mūsu Ilgtspējīgas attīstības programmu (angļu valodā).

Michelin Pilot Sport 3

lithuanian Michelin Dealerships

Michelin Press Centre